Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Pelplinie

2023-11-20by tomek0

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ze swej strony pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów i zakupy specjalistycznego sprzętu potrzebnego do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

Miasto Pelplin natomiast zapewnia kadrę trenerską i udostępnia salę sportową do prowadzenia zajęć. Głównym i nadrzędnym celem programu jest popularyzacja koszykówki i zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających tę dyscyplinę sportu. Realizacji programu w naszym mieście podjął się Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie we współpracy z Klubem Sportowym Jedynka Pelplin. Kadrę trenerską tworzą Sławomir Sikora, Damian Szmyt oraz Jarosław Rynas, który jednocześnie jest koordynatorem programu SMOK. Treningi dla chłopców z klas I, II, III odbywają się już od początku br. szkolnego. Zajęcia dla klas IV, V oraz VI odbywają się w ramach programu WOK organizowanego również w ramach współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki oraz Ministerstwem Sportu.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w poszczególnych grupach ćwiczebnych. Wszystkich chętnych do uprawiania koszykówki zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu SMOK oraz WOK, tel. 505-340-940.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *